Studiestøtte

Støtte til studieture

For opnåelse af støtte henvises til gældende regler.

Når den studerende har oplyst:

  • den rejseansvarlige studerendes cpr.nr.
  • hvilken udbetalingsmåde, der ønskes

sendes følgende til BSS Økonomi og Planlægning, Zarema Rottenburg (zro@sam.au.dk):

  • Bevillingsbrevet
  • Information om den rejseansvarlige studerendes cpr.nr.
  • Hvis der vælges delvis udbetaling før rejsen, skal BSS Økonomi og Planlægning have oplyst beløbet på den e‐faktura, der vil blive sendt til AU

HUSK at anføre aktivitetetsnummer 4107 i fm. konteringen i Indfak.